Design & build

Bij een Design & Build overeenkomst sluit de bouwheer één contract af met één partner die instaat voor de uitvoering van zowel het ontwerp als de bouw van het project. Aangezien het ontwerp en de bouw worden uitgevoerd door één aannemer, heeft de bouwheer slechts één aanspreekpunt. Door de aannemer vroegtijdig te betrekken in het ontwerp- en bouwproces, krijgt de bouwheer sneller advies over het ontwerp, de kosten, de planning en de verschillende bouwmogelijkheden van zijn project. Dit biedt de bouwheer de mogelijkheid om de projectkosten, de projectomvang en de opleveringsdatum beter in te schatten én eventueel nog te herbekijken en aan te passen. Aangezien het ontwerp- en bouwproces uitgevoerd worden door één partij, kunnen de ontwerp- en bouwfase elkaar overlappen. 

Overwegingen en voordelen:

1. Deze samenwerkingsvorm wordt veelal gebruikt bij projecten waar het ontwerp-bouwteam veel ervaring heeft met het type project (industrie-, appartement-, kantoorbouw, zorgwonen) of waar een bepaalde specialisatie vereist is.

2. Voordat de bouwheer een Design & Build overeenkomst aangaat met een aannemer, is de bouwheer verplicht om de aannemer te voorzien van een voorontwerp en planningsidee, zoals hij het ziet. 

3. De bouwheer krijgt al in een vroeg stadium info omtrent de kostenraming, soms al bij het conceptuele ontwerp.

4. De bouwheer kan gebruik maken van extra diensten zoals: 
          Haalbaarheidsstudies
          Waardebepaling
          Levenscycluskosten
          
5. Er wordt veel tijd bespaard omdat de bouw reeds kan beginnen voordat het ontwerp klaar is.

6. Erelonen van architecten en ingenieurs kunnen worden gereduceerd door de vroegtijdige betrokkenheid van de ontwerp-bouwkundige partner/ aannemer.

7. De bouwkosten worden geminimaliseerd door op regelmatige tijdstippen evaluatiemomenten in te lassen. Daarnaast kent de aannemer zijn vak, hij weet welke materialen, bouwmethoden en - systemen kosteneffectiever zijn. 

8. Misverstanden tussen de partijen worden geminimaliseerd wanneer de bouwheer en ontwerper-aannemer tijdens de planningsfasen van het project als een team samenwerken. De communicatie kan goed verlopen aangezien er slechts weinig partijen zijn en iedereen vanaf het begin wordt betrokken. 

9. Het risico voor de bouwheer wordt geminimaliseerd omdat de teambenadering van het ontwerp-bouwteam zich richt het vroegtijdig opsporen en oplossen van problemen.

Lees ook

Design Build - Bouwteam - Verstraete

Integrale project aanpak

Samenwerken om de waarde en efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd de hoeveelheid...
Design Build - Bouwteam - Verstraete

Selecteer uw projectaanpak

De sleutel tot het kiezen van de methode die het beste voldoet aan uw behoeften
Design Build - Bouwteam - Verstraete

BIM en virtual design & construction

Betere beslissingen en ontwerpen, nauwkeuriger kostenramingen en een betere planning
Design Build - Bouwteam - Verstraete

Vastgoedontwikkeling

Een waardevolle portefeuille van expertise en diensten
Design Build - Bouwteam - Verstraete

Algemene aanneming

Een traditionele aanpak voor bouwheren met typische projecteisen

De kernwaarden van ons team

Ons hoog vertrouwensniveau zorgt voor ultieme betrokkenheid

Bekijk onze garanties Ontdek ons bedrijf

Verstraete.team, een 5e generatie, klasse 8 bouwbedrijf met expertise in bouw en hout

© Verstraete 2024 | Privacy Statement | Disclaimer | Cookie Statement
Webdevelopment by Plenso

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!